Sở Công nghiệp TPHCM:

Lắp đặt điện kế điện tử là bất hợp pháp

Sáng ngày 23-6, Sở Công nghiệp (CN) đã có cuộc họp bàn với Cục Kỹ thuật An toàn Công nghiệp (Bộ Công nghiệp), Thanh tra Tổng cục Tĩêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng khu vực 3 và Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng TP HCM xung quanh việc lắp đặt đại trà ĐKĐT của Công ty Điện lực TP (CTĐLTP).

Cuộc họp đã thống nhất đề nghị Bộ Công nghiệp thành lập đoàn kiểm tra và thống nhất nội dung phương án trình Bộ Công nghiệp xem xét giải quyết.

Hộ số 56/5D Điện Biên Phủ (Bình Thạnh) được lắp ĐKĐT nhưng chạy không chính xác.

Sở CN cho biết: Căn cứ những văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, sở đã có công văn số 663/SCN-QLĐN ngày 20-6-2005 gửi cho CTĐLTP đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ việc thử nghiệm mẫu ĐKĐT.

Tuy nhiên đến nay, hồ sơ do CTĐLTP cung cấp không có những văn bản, tài liệu như hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu; quyết định phê duyệt mẫu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đo lường; các biên bản kiểm tra, thanh tra và kết quả lấy mẫu thử nghiệm (xem báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 23-6).

Việc Công ty không thực hiện việc đăng ký kiểm định ĐKĐT theo quy định nhà nước và mẫu ĐKĐT chưa được phê duyệt mà đã lắp đặt đại trà (khoảng 260.000 cái) để thu tiền điện khách hàng là vi phạm Điều 11 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (số 16/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 6-10-1999) về đo lường. Hành vi này phải được xử lý theo Điều 36, Điều 37 và Điều 38 của pháp lệnh.

Do sai phạm trên, việc lắp đặt và tồn tại của 260.000 ĐKĐT là không hợp pháp, đồng thời kế hoạch thử nghiệm mẫu ĐKĐT giữa sở và các ngành chức năng sẽ không được thực hiện. CTĐLTP phải chịu mọi hậu quả xảy ra, kể cả bồi thường thiệt hại vật chất cho người sử dụng điện.

Cùng ngày, Giám đốc Sở CN Nguyễn Văn Lai đã có công văn (số 679/SCN-QLĐN) gởi UBND TPHCM báo cáo nội dung sự việc để TP có hướng xử lý. Ông Lai cho biết đến ngày 14-6-2005, tức sau khi đưa ĐKĐT đưa ra gắn đại trà 1 năm, CTĐLTP mới gởi mẫu ĐKĐT đi đăng ký ở cơ quan chức năng; việc gắn ĐKĐT không thông qua sở.

Qua phản ánh của người dân, ngày 10-6-2005 sở đã làm việc với CTĐLTP và đã đề nghị công ty xem xét những phản ánh của người dân và tạm ngưng việc lắp đặt đại trà nhưng công ty vẫn tiếp tục lắp đặt và chỉ hứa sẽ phối hợp để kiểm định ĐKĐT.

Qua việc kiểm tra các hóa đơn tiền điện do người dân nộp đính kèm theo đơn khiếu nại, sở nhận thấy hầu hết các trường hợp này đều có sự gia tăng đột biến lượng điện năng tiêu thụ khi thay điện kế cơ bằng ĐKĐT. “Quan điểm của Sở là cá nhân nào sai phạm phải xử lý đến nơi, đến chốn”, ông Lai cho biết. 

TRẦN THANH

Các tin, bài viết khác