Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 55 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh hiện quản lý 7.773 ha cao su với 2.450 cán bộ, công nhân viên. Từ cuối năm 2006, công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 70% vốn điều lệ. Trong 6 tháng đầu năm 2007, công ty đã khai thác được 4.566 tấn cao su quy khô, chế biến 4.734 tấn cao su các loại, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu trực tiếp 5.051 tấn, tạo tổng doanh thu 147,8 tỷ đồng, lợi nhuận gần 60 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước gần 7 tỷ đồng.

Mặc dù sản lượng mủ khai thác đầu năm theo tiến độ đạt 33,3% nhưng mức lương công nhân vẫn đạt gần 2,5 triệu đồng/người/tháng, so với cùng kỳ năm 2006 vượt 105,1%. Nhờ vậy,  năm 2006 công ty dẫn đầu trong toàn ngành cao su về năng suất vườn cây đạt 2.370 kg/ha và mức lương đạt bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Thủ tướng Chính phủ đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho công ty do đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm 2006.

Ông Trịnh Văn Vĩnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cho biết, hướng tới công ty tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án cho hiệu quả kinh tế cao như góp vốn vào công ty cổ phần cao su Việt – Lào, đầu tư trồng cao su ở Campuchia, xây dựng nhà máy sản xuất thùng phuy, xây dựng khu công nghiệp quy mô trên 600 ha… Phấn đấu năm 2007, sản lượng cao su phải đạt 13.500 tấn trở lên, lợi nhuận từ 180 tỷ đến 200 tỷ đồng và chia cổ tức phải đạt từ 15% trở lên.

S.Nâu

Các tin, bài viết khác