Lựa chọn các đồng chí có đức có tài vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII diễn ra vào lúc toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thành phố, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước phong tặng: “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Đặc biệt, trong dịp 60 năm ngày thành lập Nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố rất vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước tiếp tục phong tặng danh hiệu cao quý: “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Anh hùng”...

Đồng chí Lê Hoàng Quân

Đại hội lần này có nhiệm vụ quan trọng là góp ý cho dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng; đánh giá khái quát tình hình của thành phố 30 năm qua, đặc biệt là 20 năm đổi mới; phân tích thực trạng tình hình của thành phố trong nhiệm kỳ qua, tìm ra nguyên nhân những việc làm được và những tồn tại, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thời gian tới; phân tích, dự đoán sự biến động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến sự vận động và phát triển của thành phố.

Trên cơ sở đánh giá và dự báo tình hình, đồng thời quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ thành phố, Đại hội có trách nhiệm vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đổi mới và phát triển thành phố một cách toàn diện và mạnh mẽ hơn, nhằm xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức có tài, có bản lĩnh chính trị, năng lực để bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VIII; đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Để đóng góp cho sự thành công của đại hội, mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, nghiêm túc tự phê bình và phê bình.

(Trích diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII do đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trình bày)

Các tin, bài viết khác