Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII

Lựa chọn những vấn đề bức xúc của dân để tập trung giải quyết

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2006 - 2010). Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.
 

Xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội, các cấp ủy đảng cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội ở cấp mình; chú ý lựa chọn những việc cần làm ngay, những vấn đề bức xúc của dân để tập trung giải quyết, tạo được chuyển biến cụ thể trên các lĩnh vực đời sống xã hội và trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; dấy lên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi ngay từ tháng đầu năm, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ X của Đảng.
 
Đồng chí Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM nêu rõ, trong 5 năm tới, TPHCM quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng và tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Trong 5 năm tới, TPHCM đề ra một số giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có tính cạnh tranh cao; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ đối với mọi loại hình doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giành thắng lợi trong hội nhập... 

TUẤN SƠN

Các tin, bài viết khác