Thành phố Hồ Chí Minh

Luân chuyển cán bộ góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, tính đến tháng 8-2005, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã luân chuyển 21 cán bộ diện Thành ủy quản lý (có 6 Thành ủy viên), trong đó 14 cán bộ luân chuyển từ sở - ngành về giữ cương vị chủ chốt ở quận - huyện. Qua thời gian làm việc, phần lớn số cán bộ luân chuyển đã hòa nhập, nắm tình hình và điều hành tốt công việc, được sự tín nhiệm của đơn vị, trong đó có 3 cán bộ được bố trí nhiệm vụ cao hơn lúc luân chuyển. Ở khối quận - huyện và sở - ngành, đã có 468 cán bộ (hầu hết nằm trong diện quy hoạch của đơn vị) được luân chuyển, trong đó có 143 cán bộ quy hoạch dự bị các chức danh do Thành ủy quản lý.

Ban Thường vụ Thành ủy nhận định, công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đã góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là những đơn vị yếu kém, qua đó giúp cán bộ trưởng thành, khắc phục tình trạng quy hoạch khép kín và góp phần đào tạo, rèn luyện hiệu quả các cán bộ trẻ.

Tuy nhiên, do chưa có kế hoạch tổng thể nên việc luân chuyển cán bộ ở sở - ngành còn chậm, thậm chí có đơn vị đến nay chưa tiến hành quy hoạch cán bộ; một số cán bộ chậm thích nghi với nhiệm vụ mới, có trường hợp phải bố trí lại; tỷ lệ cán bộ trẻ về cơ sở còn thấp (khoảng 17% dưới 30 tuổi), nhiều trường hợp điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở chưa xác định rõ hướng quy hoạch cụ thể hoặc chưa có kế hoạch luân chuyển đã luân chuyển… Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy địa phương, đơn vị nhanh chóng hoàn tất công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ sức khỏe yếu và kém năng lực đảm đương nhiệm vụ, chú ý lựa chọn cán bộ trẻ đã qua đào tạo bồi dưỡng để bố trí thay thế kịp thời.

TUẤN SƠN

Các tin, bài viết khác