Miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao với Pháp, Chile

Bộ Ngoại giao cho biết, hiệp định miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2005.

Theo đó, công dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được miễn thị thực vào Pháp và được lưu trú một lần liên tục hoặc lưu trú nhiều lần với tổng thời gian các lần lưu trú không được quá 3 tháng trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh lần đầu...

Hiệp định miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Chile cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 25-6-2005.

Th.N.
 

Các tin, bài viết khác