Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TPHCM

Mô hình mới đáp ứng nhu cầu thời đại

Sáng 30-8, tại TPHCM đã ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM theo Quyết định số 1480-QĐNS/TU của Thành ủy TPHCM. Tham dự lễ ra mắt, cùng với 33 thành viên hội đồng có đồng chí Phùng Hữu Phú, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Mô hình mới đáp ứng nhu cầu thời đại

Sáng 30-8, tại TPHCM đã ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM theo Quyết định số 1480-QĐNS/TU của Thành ủy TPHCM. Tham dự lễ ra mắt, cùng với 33 thành viên hội đồng có đồng chí Phùng Hữu Phú, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Các thành viên hội đồng trong lễ ra mắt.

Các thành viên hội đồng trong lễ ra mắt.

Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TPHCM trước mắt có 4 nhiệm vụ lớn là: Đánh giá và tổng kết tình hình sáng tác, lý luận phê bình VHNT, tình hình thực hiện đường lối VHNT của Đảng tại TP; đề xuất các nội dung đổi mới, góp phần xây dựng, định hướng cơ sở lý luận phê bình trong tình hình mới; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm VHNT có giá trị, đồng thời đấu tranh, phê phán các tác phẩm có quan điểm sai trái, lệch lạc; đề xuất khen thưởng các tác phẩm có giá trị, các chế độ chính sách trong hoạt động lý luận phê bình.

Nhận xét về vai trò của Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: “Đây sẽ là chỗ dựa tin cậy cho những nỗ lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, phát hiện cái tốt, ủng hộ cái mới, phê phán các khuynh hướng lệch lạc, yếu kém…vì một nền VHNT lành mạnh, tiên tiến đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”.

Sau đó, văn nghệ sĩ TPHCM đã tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

  • GS-TS Phùng Hữu Phú, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương:

Việc thành lập Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TPHCM cho thấy sự nhạy bén của TP trong thời đại mới. Là mô hình đầu tiên cấp địa phương, theo tôi hội đồng này sẽ có sự ảnh hưởng không chỉ ở phạm vi TPHCM mà còn cả trong toàn khu vực Nam bộ. Cũng cần phải nhắc thêm là sức mạnh của hội đồng không chỉ giới hạn trong 33 thành viên mà chỉ có thể phát huy khi kết nối, trân trọng trí tuệ của tất cả các nhà khoa học xã hội, nghệ sĩ, các nhà phê bình, lý luận… Bên cạnh đó, Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TPHCM cũng sẽ là người bạn đồng hành với Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TƯ, cùng hỗ trợ nhau đối với những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hỗ trợ VHNT phát triển lên một tầm cao mới.

  • TS-NSƯT Bạch Tuyết:

Theo tôi, lẽ ra Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TPHCM phải có từ lâu chứ không phải đến bây giờ. Tôi đi nhiều nước, thấy đất nước ta nói chung và TPHCM nói riêng rất được bạn bè ở nhiều nước chú ý. Sự chú ý đó chuyển từ những vấn đề của một thời chiến tranh sang những vấn đề phát triển đất nước thời bình. Việt Nam luôn được xếp vào danh sách những đất nước yên bình nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, VHNT Việt Nam cũng như TPHCM thời kỳ mới được chú ý rất nhiều, xuất hiện nhiều vấn đề với VHNT trong nước như sự tự khẳng định mình, việc chọn lọc các sản phẩm VHNT từ nước ngoài du nhập. Ngay từ lúc đó đã rất cần một nền lý luận phê bình mạnh mẽ để tôn vinh cái hay, đẹp và phân định cái tốt xấu…

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục