UBND TPHCM chỉ thị:

Năm 2006, tổng mức đầu tư phải đạt 62.000 tỷ đồng

“Các sở, ngành, quận, huyện, tổng công ty của TP phải khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP giai đoạn 2006-2010”. Chủ tịch UBNDTP vừa chỉ thị như vậy để tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách TP năm 2006 và giai đoạn 2006-2010.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất - chất lượng và hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức ngay các lớp đào tạo doanh nhân, công chức, nhân viên quản lý về các hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết với các nước và chuẩn bị gia nhập WTO, đẩy nhanh thực hiện cổ phần hóa theo dõi chặt các yếu tố hình thành giá, diễn biến và dự báo biến động giá, đề xuất các biện pháp bình ổn giá.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng buộc các đơn vị phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, tăng cường cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí…

Theo UBNDTP, năm 2006 TP phải đảm bảo đạt chỉ tiêu tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 62.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách TP 12.000 tỷ đồng. Định kỳ ngày 20 mỗi tháng các sở –ngành – quận – huyện - tổng công ty phải có văn bản đánh giá tình hình chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch báo cáo UBNDTP.

KH.V.
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất