Năm 2007 phải kiểm soát được lãng phí, thất thoát

Hôm qua (23-11), Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị nhằm triển khai nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2007. Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng.

Theo Bộ Tài chính, 10 tháng đầu năm thu ngân sách được 197.970 tỷ đồng, đạt 83,2% so với dự toán, dự kiến cả năm ước đạt 261.100 tỷ đồng, vượt 9,8% so với dự toán, hầu hết các tỉnh, thành phố trung ương đạt và vượt dự toán được giao. Trong 10 tháng, chi ngân sách 237.575 tỷ đồng và ước cả năm hơn 315.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với dự toán. Năm 2007, dự toán thu ngân sách dự kiến là 281.900 tỷ đồng, chi ngân sách là 357.400 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, ngành tài chính có vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh toàn dân tộc vào công cuộc phát triển kinh tế. Do đó, ngành cần tiếp tục hoàn thiện thể chế tài chính, loại bỏ những cản trở nhằm giải phóng nguồn lực sản xuất một cách tối đa, tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng phát triển kinh tế, lấy thước đo từ những quy tắc của WTO để xây dựng chính sách, phấn đấu đến 2010 đạt 500.000 doanh nghiệp. Đề cập đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần phải quán triệt sâu sắc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo “đường ray” năm nay để sang năm 2007 có thể “chạy” tốt và kiểm soát được tình hình lãng phí, thất thoát. 

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác