Bảo Việt Nhân thọ

Năm 2007 phấn đấu tăng trưởng 10% doanh thu

Giám đốc Bảo Việt miền Nam (bên trái) và các tư vấn viên xuất sắc.
Ảnh: Q.THU

Cuối năm 2006, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ đạt gần 3.100 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5%. Trong đó doanh thu khai thác mới tăng trưởng 5,5% so với năm 2005 và tính riêng 9 tháng đầu năm 2006, doanh thu khai thác mới của Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu toàn thị trường.

Năm 2007, Bảo Việt Nhân thọ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng doanh thu khai thác mới trên 10%. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ trong năm 2006 là trên 2.000 tỷ đồng. Cũng đến cuối thời điểm năm 2006, doanh thu đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ đã đạt gần 980 tỷ đồng tăng trưởng 21% so với năm 2005. Mục tiêu doanh thu đầu tư Bảo Việt Nhân thọ trong năm 2007 khoảng 1.200 tỷ đồng.

Trong 10 năm hoạt động, Bảo Việt Nhân thọ đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với tổng số tiền gần 5.000 tỷ đồng, trong đó hàng trăm tỷ đồng chi trả cho hơn 70.000 khách hàng gặp rủi ro, đã có trên 300.000 khách hàng nhận tiền đáo hạn. Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư trở lại nền kinh tế đất nước hơn 17.000 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ được đánh giá là đơn vị kinh doanh hiệu quả và giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. đối với Bảo Việt Nhân thọ năm 2006 là một mốc son đáng ghi nhớ, đánh dấu 10 năm hoạt động nhân thọ trên thị trường Việt Nam, là doanh nghiệp trong nước duy nhất và hoạt động lâu nhất tại lĩnh vực này trên thị trường. Việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2006 là một tín hiệu đáng mừng và tạo đà để Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục phát triển bền vững, giúp khách hàng đã gắn bó với Bảo Việt Nhân thọ thêm tin tưởng và an tâm.

Mục tiêu chiến lược từ nay đến năm 2010 là đạt được và duy trì vị trí hàng đầu tại Việt Nam về thị phần và lợi nhuận, có trình độ công nghệ hiện đại, kênh phân phối đa dạng, giỏ sản phẩm đa dạng, chất lượng cao và gần gũi theo phương châm “Bảo đảm lợi ích Việt”, trên cơ sở đó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài.

HƯƠNG QUỲNH

Các tin, bài viết khác