Năm 2007: Quốc hội giám sát việc chống tham nhũng, lãng phí

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tại kỳ họp thứ 11 (dự kiến vào tháng 3-2007), QH sẽ trực tiếp giám sát, xem xét báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Một nội dung đáng chú ý trong chương trình giám sát 2007 của QH là chuyên đề về “Chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Theo UBTVQH, năm 2007 là năm kết thúc nhiệm kỳ QH khóa XI và bắt đầu nhiệm kỳ QH khóa XII, thời gian dành cho hoạt động giám sát rất hạn hẹp. Vì vậy, QH chỉ lựa chọn một số vấn đề thật sự cấp thiết để đưa vào chương trình giám sát.

Ngoài ra, trong năm 2007, UBTVQH và các cơ quan thuộc QH sẽ thực hiện một số chuyên đề giám sát để báo cáo với QH: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi; việc triển khai thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn 2); việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế…

H.Y.

Các tin, bài viết khác