Ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007

Nâng cao tính hiệu quả và bền vững

Hôm qua 7-12, Văn phòng Quốc hội cho biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vừa ký chứng thực các Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 vừa qua.

Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2007, vừa được Chủ tịch Quốc hội ký, mục tiêu tổng quát đặt ra là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao tính hiệu quả, tính bền vững, chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Chỉ tiêu chủ yếu là tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2007 tăng 8,2% - 8,5%. Trong khi đó, điểm đáng chú ý nhất trong Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2007 là Quốc hội sẽ trực tiếp giám sát việc tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại kỳ họp thứ 11.

B.M.

Các tin, bài viết khác