Hà Nội:

Nâng giá đất khu vực nông thôn

Hôm qua 7-12, UBND thành phố Hà Nội đã trình HĐND thành phố nguyên tắc xây dựng khung giá đất và dự kiến khung giá các loại đất tại Hà Nội. Theo đó, giá nhiều loại đất đã được điều chỉnh tăng cao hơn so với khung giá đất do Chính phủ quy định tại Nghị định số 188 ngày 16-11-2004.

Đất nông nghiệp sẽ được nâng giá

Đối với khung giá đất nông nghiệp trên địa bàn, sẽ áp dụng theo mức tối đa do Chính phủ quy định nhưng mức tối thiểu sẽ cao gấp 60 lần so với mức tối thiểu do Chính phủ quy định. Cụ thể, mức tối thiểu không thấp hơn 30.000 đồng/m2 (đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm); 31.500 đồng/m2 (đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm) và 7.650 đồng/m2 (đối với đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất).

Giá đất ở (tối thiểu) tại nông thôn Hà Nội là không dưới 100.000 đồng/m2, cao gấp 10 lần mức giá tối thiểu do Chính phủ quy định. Việc tăng giá đất nói trên, theo UBND TP Hà Nội là nhằm bảo đảm quyền lợi cho nông dân, nhất là khi họ bị thu hồi đất để phát triển đô thị và công nghiệp.

Trong khi đó, để tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, UBND TP Hà Nội áp dụng giá đất ở, đất kinh doanh tại đô thị chỉ bằng 49% đến 80% mức giá tối đa do Chính phủ quy định. Như vậy, giá đất cao nhất ở Hà Nội là 54 triệu đồng/m2.
 

N.Q.

Các tin, bài viết khác