Nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc ngày 1-1-2007

(SGGP). – UBND TPHCM vừa có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2007 và treo cờ Tổ quốc.

Theo đó, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Dương lịch năm 2007 trong 1 ngày: 1-1-2007.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2007. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

Sở Tài nguyên - Môi trường có kế hoạch tổng vệ sinh toàn thành phố trong các ngày 30 và 31-12-2006 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng.

NGUYỄN PHÚC

Các tin, bài viết khác