Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Phải công khai để người dân tiếp cận, khai thác

Theo Nghị định 92 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa được ban hành, sau khi được phê duyệt, cơ quan quản lý quy hoạch phải công bố công khai quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chịu trách nhiệm công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước, các vùng; người đứng đầu các bộ ngành chịu trách nhiệm công bố quy hoạch ngành; Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh theo hướng “công khai bằng các hình thức” để mọi công dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận nghiên cứu và khai thác.

Cũng theo nghị định này, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội được lập cho thời kỳ 10 năm, có tầm nhìn 15-20 năm và thể hiện cho từng thời kỳ 5 năm.

NAM QUỐC
 

Các tin, bài viết khác