Dự án giảm thất thoát nước tại TPHCM

Phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ

Xử lý đường ống.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo việc thực hiện dự án “Phân vùng tách mạng, giảm thất thoát nước tại TPHCM”, do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) làm chủ đầu tư. Đây là dự án đầu tiên của TPHCM trong việc giải quyết vấn đề thất thoát nước một cách hệ thống, khoa học.

TP yêu cầu Sawaco cần tích cực, chủ động trong việc thực hiện các thủ tục, đảm bảo dự án được hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ, sớm mang lại kết quả sử dụng nhằm giảm tỉ lệ thất thoát nước ở TPHCM...

Dự án giảm thất thoát nước TPHCM có tổng mức đầu tư 44 triệu USD (tương đương 705,79 tỉ đồng), trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 33 triệu USD.

Dự kiến thiết kế cơ sở sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 11-2005; trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 12-2005; hoàn thành vào giữa năm 2012. Khi đó nước tăng thêm khoảng 28.000.000m3/năm từ việc giảm nguồn nước bị rò rỉ.

TRÚC ANH

Các tin, bài viết khác