Để dự án ODA chậm tiến độ, thất thoát

Phải đền bù thiệt hại

(SGGP).- Chủ đầu tư, quản lý dự án vốn ODA phải chịu trách nhiệm toàn diện về những sai phạm trong quá trình quản lý chương trình, dự án gây ra những hậu quả có hại đến kinh tế, xã hội, môi sinh, môi trường và uy tín quốc gia.

Đồng thời, có thể phải bồi thường thiệt hại về kinh tế hoặc phải thay đổi chủ dự án, đối với việc triển khai chậm, không đúng với quyết định đầu tư. Đó là một trong những quy định mới của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006 về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vừa được Thủ tướng ban hành.

Để tránh tình trạng chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí và thậm chí tham nhũng như một số dự án do PMU18 quản lý như thời gian qua, quy chế xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản nguồn vốn. Cơ quan này phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm các quy định về thẩm quyền trong quá trình lựa chọn chủ dự án.

NAM QUỐC

Các tin, bài viết khác