Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Phải nhanh chóng, thuận tiện và không gây phiền hà cho dân

Hôm qua, 9-8, Bộ Xây dựng cho biết đã ban hành Thông tư 13/2005/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCNQSHNƠ), quyền sở hữu công trình xây dựng. Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai sớm việc cấp giấy, bảo đảm thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và không gây phiền hà cho nhân dân. SGGP xin giới thiệu một số nội dung quan trọng của Thông tư 13 về hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp GCNQSHNƠ.

  • Giấy tờ nào chứng minh sự tạo lập nhà ở?

Theo Nghị định 95, hồ sơ đề nghị cấp GCNQSHNƠ của cá nhân trong nước bao gồm 3 loại giấy tờ: đơn đề nghị cấp giấy (theo mẫu của Bộ Xây dựng); giấy tờ chứng minh sự tạo lập nhà ở; bản vẽ sơ đồ nhà ở.

Về giấy tờ tạo lập nhà ở, Thông tư 13 hướng dẫn cụ thể như sau: Đối với nhà ở tạo lập trước khi Nghị định 95 có hiệu lực thi hành, phải có bản sao 1 trong 6 loại giấy tờ sau đây: (1) giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng; (2) GCN quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất; (3) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

(4) Giấy tờ về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; (5) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; (6) Giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở, công trình xây dựng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND từ cấp xã trở lên. Trường hợp người đề nghị cấp GCN không có 1 trong 6 loại giấy tờ trên thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở không có tranh chấp.

Đối với nhà ở tạo lập từ ngày Nghị định 95 có hiệu lực, phải có bản sao 1 trong những giấy tờ sau: giấy phép xây dựng; GCN quyền sử dụng đất, hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất; văn bản về giao dịch mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế, kèm theo GCNQSHNƠ.

  • Sơ đồ nhà ở: người xin cấp giấy có thể tự đo vẽ

Theo Thông tư 13, nhà ở tại đô thị không thuộc các dự án nhà ở hoặc dự án khu đô thị mới, thì chủ nhà có thể tự đo vẽ, nhưng bản vẽ nộp theo hồ sơ phải có chữ ký của chủ nhà và của tổ đo vẽ. Nhà ở tại nông thôn thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của UBND cấp xã về địa chỉ, vị trí trên thửa đất và số tầng của nhà ở.

Trong trường hợp nhà ở có phần xây dựng trên đất của chủ khác, hoặc nhà ở riêng lẻ có chung tường, khung cột với nhà ở, công trình xây dựng của chủ khác, thì bản vẽ sơ đồ phải có xác nhận của các chủ đó. Nếu các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà đó không chịu xác nhận, thì UBND cấp phường nơi có nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận vào bản vẽ làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp GCN cho người đề nghị cấp giấy.

  • Thời gian cấp giấy: tối đa 95 ngày

Theo Thông tư 13 và Nghị định 95, người dân gửi hồ sơ đề nghị cấp GCNQSHNƠ đến: UBND cấp xã nơi có nhà ở đối với khu vực nông thôn; UBND cấp huyện nơi có nhà ở đối với khu vực đô thị.

Đối với khu vực nông thôn, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ cho UBND cấp huyện. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện phải kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, ký giấy chứng nhận và vào sổ đăng ký QSHNƠ, công trình xây dựng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký GCN, UBND cấp huyện phải thông báo cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, chủ sở hữu phải nộp nghĩa vụ tài chính để được nhận GCN. Như vậy, tối đa là trong 95 ngày, người dân có đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được nhận GCN.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đã được cấp GCNQSHNƠ và quyền sử dụng đất ở (“sổ hồng”) theo Nghị định số 60/CP mà chuyển dịch quyền sở hữu thì được UBND cấp huyện xác nhận việc thay đổi chủ sở hữu tại trang 3 của GCN đó. Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu đổi “sổ hồng” lấy GCNQSHNƠ thì nộp đơn đề nghị cấp đổi kèm theo “sổ hồng” cho UBND cấp huyện. Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện phải cấp đổi GCNQSHNƠ mới cho chủ sở hữu. 

HÀM YÊN ghi

Các tin, bài viết khác