Kiểm tra thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phải quyết liệt để đảm bảo tiến độ

Sáng 4-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp đến công trường kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bên trái) nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công gói thầu 5A.

Theo số liệu mà Bộ Xây dựng đưa ra về dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thì đến ngày 31-7, phía nhà thầu Technip đã thực hiện được 26,7% toàn dự án, chậm 10,4% tương đương với 10 tuần. Trong đó, thiết kế đạt 54,3%, chậm 11,8%; mua sắm đạt 29,6%, chậm 12,1%; xây dựng đạt 4,1%, chậm 4,1%...

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: trước hết, các công trình trọng điểm về dầu khí, kể cả Dung Quất, cụm khí điện đạm Cà Mau, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là những công trình trọng điểm quốc gia.

Đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội cho cả nước, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và riêng Quảng Ngãi. Vì vậy các đơn vị phải thực hiện thắng lợi dự án này và đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng của công trình.

Cũng theo Thủ tướng, từ tháng 6 đến nay, việc thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất có tiến triển, có nhiều cố gắng nhưng vẫn chậm. Tuy nhiên, phải chỉ đạo hết sức quyết liệt để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

H.M. 

Các tin, bài viết khác