Phấn đấu có 500.000 DN làm ăn hiệu quả

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Trần Thị Thuỷ, cho biết VCCI  đang xây dựng đề án "Phát triển doanh nghiệp Việt Nam từ nay đến năm 2010", phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2010 có 500.000 doanh nghiệp làm ăn hiệu quả.

Theo đề án này, các doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, môi trường cạnh tranh lành mạnh; các cán bộ địa phương sẽ được tham gia các chương trình đào tạo về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển các cụm doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tại các địa phương cũng sẽ được thành lập để tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp. VCCI cũng sẽ xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp với mục đích hỗ trợ quá trình tạo lập các doanh nghiệp mới thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh từ các kinh nghiệm đã được đúc kết.

Bà Thủy cho biết, khi chương trình này hoàn thành, Việt Nam sẽ cơ bản giải quyết được việc làm cho hầu hết lao động trong xã hội, góp phần ổn định kinh tế, chính trị.

Kể từ khi Luật Doanh nghiệp mới được thi hành, đến nay cả nước đã có khoảng 120.000 doanh nghiệp mới đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp của khu vực tư nhân lên khoảng 170.000 doanh nghiệp.

V.Q (Theo TTXVN)

 

Các tin, bài viết khác