Quý 1-2006

Phấn đấu tăng GDP 7,5%

° Bãi bỏ các loại phí không cần thiết, giảm một số chi phí đầu vào
° Khẩn trương sửa đổi các văn bản pháp luật chưa hợp lý

Sau hai ngày làm việc, chiều 27-12, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2005 đã bế mạc. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã đánh giá về tình hình kinh tế – xã hội năm 2005, những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong thời gian qua và những nhiệm vụ lớn của năm 2006.

 

Thủ tướng Phan Văn Khải:

Năm 2006, bộ máy phải tập trung phục vụ nhân dân và doanh nghiệp

...Phải khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không thể để đến ngày luật có hiệu lực thi hành mà còn thiếu văn bản hướng dẫn. Đồng thời, phải rà soát toàn bộ các văn bản pháp quy đã ban hành. Quy định nào đã lạc hậu thì điều chỉnh, sửa đổi; sửa rồi thì phải chấp hành, ai không thực hiện phải bị xử lý, chế tài.

Năm 2006, chúng ta làm có trọng tâm, trọng điểm công tác chống tham nhũng, chống lãng phí, cải cách hành chính, có sự chuyển biến mạnh để tạo lòng tin trong nhân dân. Tất cả bộ máy phải tập trung phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Tinh thần của tôi là đầu năm, chúng ta “mở màn” với việc kiểm tra xem bộ máy của mình lo cho dân, phục vụ dân như thế nào...

2005: Năm đạt nhiều điểm “nhất”

“Chúng ta rất vui, rất phấn khởi kết thúc năm 2005 một cách vẻ vang, đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện”, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2005 và cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay.

Xuất khẩu thủy sản tăng cao  nhờ mở rộng thị trường. Ảnh: Đ.V.D.

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,4% -là mức tăng cao nhất trong 9 năm gần đây. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 17,2% (cao hơn kế hoạch là 16%). Lần đầu tiên, khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng GDP -tăng 8,5%. Hoạt động xuất khẩu đạt kim ngạch trên 32,2 tỷ USD, tăng 21,6%.

Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá và chiếm gần 39% GDP. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 5,8 tỷ USD, tăng 45,2%; thu hút vốn ODA cũng cao nhất với sự cam kết hỗ trợ hơn 3,7 tỉ USD của các nhà tài trợ v.v…

Ở lĩnh vực xã hội, hoạt động y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lượt người, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống 5,4%. Tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và người bị thương.

6 nhóm giải pháp

Mục tiêu phấn đấu trong quý 1-2006 được Chính phủ xây dựng khá cao so với cùng kỳ năm trước: GDP tăng 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 19%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD; đầu tư xã hội so với GDP đạt 37,5%… Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu trên, 6 nhóm giải pháp lớn đã được xác định.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, yêu cầu không bố trí vốn dàn trải, phân tán dẫn đến lãng phí tiếp tục được nhấn mạnh, chỉ bố trí vốn cho các công trình có trong quy hoạch được duyệt và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Quốc hội về thanh toán hết nợ đọng trong năm 2006.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, nhiều giải pháp sẽ được triển khai quyết liệt: rà soát để bãi bỏ các loại phí, lệ phí không cần thiết; giảm hợp lý một số loại chi phí đầu vào như viễn thông, giá thuê đất, dịch vụ cảng biển, sân bay; đẩy mạnh quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước…

Thủ tướng đã thông qua quy chế đặc biệt để đảm bảo tiến độ xây dựng 14 công trình về điện, chủ động cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt; ban hành cơ chế điều hành xuất nhập khẩu thời kỳ 2006 –2010.

Đặc biệt, những văn bản chưa hợp lý, gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư sẽ được khẩn trương sửa đổi (ví dụ Nghị định 16/CP về hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng). Đồng thời, việc rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành một số luật, pháp lệnh đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với yêu cầu của tiến trình hội nhập và gia nhập WTO cũng là nội dung được chú trọng thực hiện .

VƯƠNG THẢO  

 

Các tin, bài viết khác