Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Phát triển sâu rộng cuộc vận động đại đoàn kết toàn dân

Tối qua (15-11), nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư năm 2005. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự trong cương vị một công dân sinh hoạt tại phường.

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng cụm dân cư văn hóa, thân thiện, xây dựng nếp sống văn minh người Hà Nội thanh lịch, hiện đại, không có biểu hiện tiêu cực, ma túy…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ người dân khu dân cư số 7, phường Quán Thánh

Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cần được phát triển sâu rộng hơn nữa ở cả các thành phố, thị xã, vùng nông thôn, trở thành phong trào mạnh mẽ cuốn hút mọi người dân tham gia.

Trong đó, theo lời Tổng Bí thư, mỗi người dân phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ như: xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp phát triển; tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước để thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Ngày 15-11, tại Hà Nội, UBMTTQ Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn “Phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, khẳng định, lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam gắn liền với lịch sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của toàn dân tộc.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

LÊ QUANG TRỌNG

Các tin, bài viết khác