Phương án tăng giá điện không thuyết phục

Qua đọc bài báo “Ép” người dân chọn phương án tăng giá? (Báo SGGP ngày 5-4), tôi xin được góp mấy ý kiến sau đây:

- Chọn phương án tăng giá điện nào (có 3 phương án) là một công việc hệ trọng, nhất là không thể “ép” dân, buộc dân phải làm theo ý của ngành điện.

Bộ Công nghiệp đã chọn cách trưng cầu ý dân thì nên quán triệt tính đại chúng và thực sự cầu thị, nếu không sẽ trở thành “làm cho vui” mà thôi. Cả nước có trên 83 triệu dân mà chỉ hỏi có 2.877 người, chưa tới một phần vạn thì làm sao đại diện cho 83 triệu người.

- Ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cho biết: lợi nhuận của ngành điện thấp (?!) cho nên phải tăng giá bán điện (!)..., tỷ suất lợi nhuận trên vốn chỉ đạt dưới 3% (?).v.v... Lời nói này đúng hay không phải để Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét.

Ngành điện là một ngành sản xuất công nghiệp có đặc thù riêng (những ngành khác không giống ngành điện): sản phẩm, hàng hóa sản xuất tới đâu tiêu thụ ngay tới đó, cung – cầu xảy ra tức thì. Không có sản phẩm dở dang, không có tồn kho hay dự trữ, cũng không quá đát; vòng quay vốn siêu nhanh không hạn chế, hiệu quả hoạt động kinh tế – xã hội cao nhất, mau thu hồi vốn...

Tất cả những điều đó làm cho ngành điện không bị lỗ, lợi nhuận siêu cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn không thể là 3% mà cao hơn nhiều. Chứng minh cho điều này là đường dây 500kVA Bắc Nam 1 có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, vận hành chỉ mới 2 năm đã lấy lại vốn (theo báo cáo ngành điện), tức là từ năm thứ ba trở đi lợi nhuận thu được không phải tính khấu hao.

Tất cả những nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện) tuy vốn xây dựng ban đầu rất cao, nhưng sản phẩm làm ra không những tiêu thụ hết mà còn không đủ để cung cấp cho nền kinh tế và cho xã hội (cung không đủ cầu).

- Ngành điện không thiếu vốn nếu biết phát huy nội lực và lợi thế “trời cho”. Không thể chờ tăng giá điện để lấy vốn tái sản xuất. Ngành điện phải khuyến khích người dân tiêu dùng điện, càng tiêu thụ điện nhiều, ngành càng thu được nhiều tiền. Muốn có nhiều vốn để tái đầu tư thì như nhiều vị đã nói là phải huy động nhiều nguồn vốn: vốn tự có, cổ phần hóa, phát hành trái phiếu ngành hay Chính phủ, vay vốn trong nước hoặc vay vốn nước ngoài.v.v... Phát triển ngành điện bằng biện pháp tăng giá điện là không hợp quy luật bởi vì không thể tăng giá liên tục và vô hạn được.

TRIỆU VIỆT SƠN

 

Các tin, bài viết khác