Quản lý rừng bằng tin học

Bộ NN-PTNT vừa có chỉ thị yêu cầu lực lượng kiểm lâm cả nước thực hiện ngay việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý rừng.

Cụ thể: tập trung ứng dụng các phần mềm cơ sở dữ liệu về báo cáo thống kê để quản lý các hoạt động kiểm lâm; theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; cảnh báo nguy cơ cháy rừng hàng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng; theo dõi, quản lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; ứng dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám phân giải cao nhằm quản lý có hiệu quả bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000.

Ngoài ra, chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành phải xây dựng dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xác định rõ mục tiêu, kết quả các hoạt động và thời gian hoàn thành nhằm phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng.

PHAN TRUNG

Các tin, bài viết khác