Quán triệt điểm mới, cốt lõi Nghị quyết XIII của Đảng

SGGP
Đảng bộ Khối phòng ban Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa tổ chức hội nghị quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đến toàn thể đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh một số điểm mới trong trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII như bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; nêu “khát vọng phát triển đất nước” và bổ sung “kết hợp với sức mạnh thời đại”.

Đồng chí cũng lưu ý những nội dung mới của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên. Hội nghị cũng quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tiếp tục triển khai “Những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng” đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty.

ĐINH BÍCH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đảm bảo an toàn, an ninh trong cấp nước

Đảm bảo an toàn, an ninh trong cấp nước

Ngày 16-8, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Tham dự có Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Thanh Hưởng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO Dương Hồng Nhân.
" />