Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm ra mắt Hội đồng quản lý mới

SGGP
Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm vừa ra mắt Hội đồng quản lý mới, gồm 6 thành viên, trong đó Chủ tịch hội đồng là ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính. 
Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp và Bộ Tài chính quản lý tập trung.
Với mức trích nộp cụ thể do Bộ Tài chính công bố hàng năm, quỹ được dùng để trả tiền bồi thường bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng…
Đồng thời, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm khi doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán, phá sản. Hiện nay, quỹ đang quản lý 300 tỷ đồng.
Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,20% so với năm 2016. Đây là nền tảng để thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Trong năm 2018, toàn thị trường sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 25% trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và trên 15% trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

NHÃ LINH

Các tin, bài viết khác