Quy hoạch công sở theo nguyên tắc tập trung

°Kiểm tra việc sử dụng trụ sở, ô tô của các ban quản lý dự án

(SGGP). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra quyết định về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chánh nhà nước các cấp (công sở CQHCNN). Theo đó công sở CQHCNN là nhà tiếp quản sau năm 1954 và 1975 hoặc được xây dựng cuối những năm 1950 và trong những năm 1960 trở về sau, không đủ về diện tích đất xây dựng, bố trí rải rác, ở vị trí không thuận lợi, không đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, thì được đầu tư xây mới thành khu hành chính tập trung, theo quy hoạch phê duyệt.

Quy hoạch công sở CQHCNN thực hiện theo nguyên tắc tập trung và phải đáp ứng được các yêu cầu: khắc phục tình trạng phân tán, manh mún; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu sử dụng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của mỗi vùng, miền; vị trí giao thông phải thuận tiện, hạ tầng kỹ thuật khu vực đảm bảo, thông tin liên lạc hiện đại, đồng bộ, hài hòa với cảnh quan kiến trúc khu vực; tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước…

UBND TPHCM vừa giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giao thông - Công chính và các sở, ban ngành có dự án liên quan triển khai kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, ô tô, xe máy của các ban quản lý sử dụng vốn nhà nước, báo cáo Thường trực UBNDTP trước ngày 5-11.

KH.V.

Các tin, bài viết khác