Sàn giao dịch Catalist: Bảo lãnh dành cho các công ty tăng trưởng nhanh

Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vừa công bố sàn giao dịch Catalist, sàn giao dịch có sự giám sát - bảo lãnh dành cho các công ty trong và ngoài nước có sự tăng trưởng nhanh. Catalist là sàn giao dịch thứ 2 của SGX.

Ông J Y Pillay, Chủ tịch SGX phát biểu: “Nằm ở trung tâm châu Á, sàn Catalist sẽ là sàn giao dịch chủ yếu (nhưng cũng không có nghĩa là độc quyền) phục vụ cho các công ty và nhà đầu tư trong khu vực châu Á. Sàn Catalist sẽ hướng đến những công ty ngoài khu vực châu Á và phục vụ các nhà đầu tư, nhà môi giới từ tất cả các khu vực trên toàn cầu.

Vị thế đó phù hợp với vai trò của SGX được coi như là trung tâm châu Á trong thị trường toàn cầu”. Sàn Catalist cho phép nhà bảo lãnh quyết định công ty nào phù hợp để đưa vào danh sách niêm yết mà không cần SGX xét duyệt hồ sơ. Những quy định và quy trình cho việc tiếp tục nâng vốn và mở rộng kinh doanh đã được thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu của những công ty tăng trưởng nhanh.

“Hệ thống quy định đặc biệt của sàn Catalist tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình tăng vốn được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chúng tôi chú trọng vào sàn giao dịch chất lượng nhằm duy trì sự an toàn cho nhà đầu tư và đảm bảo việc lựa chọn chặt chẽ của nhà bảo lãnh. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư và nhà bảo lãnh nhằm mang đến sự thành công cho sàn Catalist”, ông Hsieh Fu Hua, Tổng Giám đốc điều hành SGX phát biểu.

MAI PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác