Sawaco phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

SGGP
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2019-2021 và phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, nhằm nâng cao nhận thức người lao động, thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. 

Theo đó, Sawaco kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại các tổ chức đoàn thể; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sawaco; các công ty cổ phần cấp nước, các công ty thành viên phối hợp chặt chẽ để thực hiện phong trào trên.

ĐINH BÍCH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất