Sẽ ra mắt hệ thống đảm bảo thanh toán trong thương mại điện tử

Bộ Công thương dự kiến sẽ cho ra mắt hệ thống đảm bảo giao dịch trong thương mại điện tử (TMĐT) nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương, TMĐT đang phát triển rất nhanh. Hiện nay, ngoài các mô hình TMĐT như doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), người tiêu dùng - người tiêu dùng (C2C), thị trường TMĐT còn xuất hiện nhiều mô hình mới như: Online - Offline (O2O), Chính phủ - người dân, Chính phủ - doanh nghiệp (hay còn được gọi là G2C, G2B - dịch vụ hành chính công trực tuyến). Chính vì vậy, việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch tại Việt Nam ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT còn thấp.

Để hiện thực hóa mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT đạt 50%, Bộ Công thương sẽ triển khai nhiều giải pháp, hạ tầng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt như: hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia KeyPay; nghiên cứu triển khai hệ thống thanh toán đảm bảo trong TMĐT theo phương án trọng tài thương mại (ESCROW). Ngoài ra, dự kiến sẽ cho ra mắt hệ thống đảm bảo giao dịch trong TMĐT, hướng đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia giao dịch trực tuyến.

Tin cùng chuyên mục