Sẽ thực hiện kiểm toán 25 công an tỉnh, thành phố; 18 tỉnh ủy, thành ủy

Năm 2023, theo kế hoạch, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 139 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 39 nhiệm vụ so với năm 2022.
Trụ sở của Kiểm toán Nhà nước
Trụ sở của Kiểm toán Nhà nước

Theo báo cáo vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gửi đến Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán từ 194 báo cáo kiểm toán (BCKT) đã phát hành đến thời điểm 26-9-2022 (trong đó có 188 BCKT đã phát hành thuộc kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2022 và 6 BCKT thuộc KHKT năm 2021 chuyển sang), KTNN đã kiến nghị xử lý 27.737 tỷ đồng.

Năm 2023, theo kế hoạch, KTNN sẽ thực hiện 139 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 39 nhiệm vụ so với KHKT năm 2022. Trong đó, dự kiến kiểm toán 25 chuyên đề; bao gồm “Công tác lập, phân bổ vốn đầu tư Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện các chính sách đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”, “Việc quản lý và sử dụng Quỹ viễn thông công ích”, “Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm” và “Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP”.

Kiểm toán 3 chương trình mục tiêu quốc gia về: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; để phục vụ hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023 đối với chủ đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các chuyên đề khác sẽ được kiểm toán bao gồm “Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022”; “Việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022”; “Việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và các địa phương giai đoạn 2020-2022” nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của quỹ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài các chuyên đề kiểm toán trên, KTNN dự kiến lựa chọn các chủ đề kiểm toán gắn với chức năng quản lý nhà nước, lĩnh vực chuyên ngành của các bộ, cơ quan Trung ương; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; những vấn đề được quan tâm tại địa phương, phục vụ HĐND giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như: việc quản lý, bảo vệ môi trường, công tác quy hoạch rừng, xử lý bù giá xăng dầu, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 tại một số địa phương.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, dự kiến thực hiện 26 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng khu vực miền núi phía Bắc, khu vực đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long; các dự án đường ven biển Việt Nam; các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; các dự án xây dựng bệnh viện…

Lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng Nhà nước, 10 tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực quốc phòng, dự kiến thực hiện 13 cuộc kiểm toán, gồm: kiểm toán 8 đơn vị dự toán, 1 doanh nghiệp quốc phòng, 1 bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, 2 dự án đầu tư và 1 chuyên đề.

Lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng dự kiến thực hiện 5 cuộc kiểm toán gồm: các đơn vị dự toán cấp II, III trực thuộc Bộ Công an; 25 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 18 tỉnh ủy, thành ủy; 1 cuộc kiểm toán chuyên đề và 1 cuộc kiểm toán dự án đầu tư.

Tin cùng chuyên mục