ĐB QH thảo luận về dự án Luật Đường sắt

Tách rời kết cấu hạ tầng và vận tải đường sắt

Trong  ngày làm việc thứ 6 của kỳ họp lần thứ 7, QH khóa XI, buổi sáng 11-5-2005, các đại biểu tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến  dự án Luật Đường sắt dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Phúc Thanh

ĐB QH góp ý về dự án Luật Đường sắt

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất trong phiên thảo luận sáng hôm nay  là những quy định liên quan đến mối quan hệ giữa kết cấu hạ tầng đường sắt và vận tải đường sắt. Hầu hết các đại biểu đề đồng tình với việc tách rời hai vấn đề này. Đây là một điểm mới trong dự thảo Luật Đường sắt VN phù hợp với kinh tế thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng và chống độc quyền. Nó mở ra hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế khác vào tham gia đầu tư phát triển đường sắt

Cùng với việc tách rời hai vấn đề trên, quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh đường sắt cũng cần phải được phân định rõ ràng, tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh: tách rời kết cấu hạ tầng và vận tải đường sắt phải dựa trên quan điểm thống nhất đồng bộ, từ đó phải có những quy định, cơ chế điều hành phù hợp, minh bạch đến từng sản phẩm. Bên cạnh đó, cũng cần có những quy định về an toàn đường sắt chặt chẽ hơn, đặc biệt là vận tốc chạy tàu đối với các nhà đầu tư thuộc bất cứ thành phần kinh tế nào để đảm bảo an toàn cho hành khách.

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) còn cho rằng: dù đã có nhiều điểm mới song dự thảo vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, thiếu tính khả thi. Ông cho rằng: với đặc thù riêng, dự thảo Luật Đường sắt cần phải thể hiện tính quá độ phù hợp với thực tiễn ngành đường sắt VN hiện nay.

Cùng quan điểm trên, nhiều đại biểu nhấn mạnh, dự thảo cần thể hiện một lộ trình rõ hơn việc hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam; quy hoạch phát triển đường sắt phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội chung của từng địa phương và cả nước .

Kết thúc thảo luận về Dự án Luật Đường sắt VN, chiều nay, QH sẽ chuyển sang thảo luận dự án Luật Kiểm toán nhà nước.

L.Q (Theo VTV)

Các tin, bài viết khác