Bảo Minh

Tái cấu trúc, tăng vốn điều lệ

Bảo Minh sẽ tiến hành tái cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn điều lệ từ 434 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng (thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu) và mời các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia góp vốn vào công ty.

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh vừa tổ chức đại hội cổ đông năm 2006 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của năm qua đồng thời đề ra mục tiêu hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2006, Bảo Minh đạt doanh thu hơn 1.446 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 107% so với kế hoạch năm.

Các nhóm nghiệp vụ đều có doanh thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể: doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 1.366 tỷ đồng, tăng 18%, doanh thu nhận tái bảo hiểm gần 80 tỷ đồng (tăng 58,2%), lợi nhuận sau thuế đạt gần 101 tỷ đồng, bằng 118,3% kế hoạch năm, chia cổ tức đạt 12%.

Ông Trần Vĩnh Đức, Tổng Giám đốc Bảo Minh trao tiền bồi thường cho Công ty Đông Nguyên. Ảnh: T.L.

Theo Tiến sĩ Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Bảo Minh, đạt được thành công này là nhờ công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh sáng tạo, nhạy bén và đáp ứng nhanh với tình hình thị trường.

Cụ thể, Bảo Minh đã thành lập thêm các công ty tại TPHCM và Hà Nội vì nhu cầu bảo hiểm tại đây vẫn còn nhiều tiềm năng. Kết quả, doanh thu từ hai khu vực này tăng lên 546 tỷ đồng trong năm 2006. Song song đó, Bảo Minh đã tích cực mở rộng hệ thống kênh phân phối, phát triển thêm 7 công ty thành viên mới và đóng góp thêm 56 tỷ đồng.

Việc xác định hai nhóm sản phẩm dịch vụ chủ lực là “Bảo hiểm xe cơ giới” và “Bảo hiểm con người” cùng với các giải pháp hiệu quả đã giúp tăng trưởng doanh thu của hai nhóm này lên 591 tỷ đồng. Đáng nói hơn nữa, công ty cũng đang khẳng định lại thế mạnh về “Bảo hiểm hàng hải” với nhiều hợp đồng giá trị lớn, góp phần tăng 38,8% doanh thu.

Chủ trương tăng cường năng lực nhận tái bảo hiểm bằng việc mở rộng quan hệ hợp tác và đa dạng hóa các nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm đã góp phần không nhỏ vào tăng trưởng chung của toàn tổng công ty. Một nhân tố khác đem lại thành công cho công ty là công tác quảng bá thương hiệu.

Bảo Minh đã được củng cố và đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp như: xây dựng một phong cách “Bảo Minh - tận tình phục vụ”, tham gia tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động xã hội - từ thiện… giúp uy tín thương hiệu Bảo Minh lan xa, trở nên gần gũi và được khách hàng tin cậy. Ngoài ra, trong năm vừa qua, Bảo Minh cũng đạt được nhiều giải thưởng như giải thưởng “Ngọn Hải Đăng”, “Thương Hiệu Việt”, đồng thời giá trị cổ phiếu Bảo Minh tăng cao khi giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán.

Cũng theo Tiến sĩ Trần Vĩnh Đức, tiếp nối thành công trên, trong năm 2007, Hội đồng quản trị Bảo Minh quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh, hướng tới mở rộng và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh. Cụ thể: về nghiệp vụ, Bảo Minh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hoạch định chiến lược phát triển nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng công tác giám định, bồi thường.

Xây dựng và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tạo sự khác biệt và tăng tính cạnh tranh. Về kế hoạch kinh doanh năm 2007, Bảo Minh phấn đấu tổng doanh thu là 1.585 tỷ đồng (tăng 9,5%), doanh thu phí bảo hiểm gốc 1.400 tỷ đồng, doanh thu tái bảo hiểm là 100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng (tăng 10%) và chia cổ tức trên 10%.

Về nguồn vốn, Bảo Minh sẽ tiến hành tái cấu trúc lại cơ cấu nguồn vốn, tăng thêm vốn điều lệ từ 434 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng (thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu) và mời các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham gia góp vốn vào công ty. Ngoài ra, tổng công ty cũng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh sang những lĩnh vực khác như: lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. 

THANH HÙNG - XUÂN QUYỀN

Các tin, bài viết khác

" />