Tây Ninh: Thu hút đầu tư trong nước tăng 53,9%

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tình hình thu hút đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 15.175,5 tỷ đồng, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư mới cho 35 dự án với tổng vốn đăng ký 12.283 tỷ đồng, phần lớn các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 17 dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký đạt 2.891 tỷ đồng.

Lũy kế, tính đến hết tháng 9-2022, toàn tỉnh có 670 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 115.049 tỷ đồng và đã có 342 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 64.293 tỷ đồng.

Mặc dù thu hút đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài (FDI) giảm, chỉ đạt 225,6 triệu USD (giảm 65,2% so với cùng kỳ) nhưng nhờ kim ngạch xuất khẩu đạt 4,9 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2021 nên cán cân xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn đạt thặng dư hơn 400 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục