Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội

Thẩm tra dự án Luật kinh doanh bất động sản

Một góc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Ngày 16-9-2005, tại phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội về dự án Luật kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Trưởng ban soạn thảo báo cáo đã nêu rõ: Thị trường bất động sản phát triển còn tự phát, thiếu lành mạnh, giao dịch "ngầm" vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Tình trạng đầu cơ nhà đất, kích cầu ảo để nâng giá bất động sản làm cho thị trường "nóng, lạnh" thất thường, nhiều "cơn sốt" giá nhà đất xảy ra trong một số năm gần đây.

Thông tin về bất động sản không đầy đủ, thiếu minh bạch; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch không được bảo đảm... Do vậy, về nguyên tắc, xây dựng dự án Luật này phải theo hướng đảm bảo quyền tự do, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Nhiều ý kiến cho rằng: việc bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản của các chủ thể kinh doanh phải được công khai thông tin tại sàn giao dịch bất động sản, đồng thời khuyến khích các chủ thể khác thực hiện việc mua, bán, cho thuê, chuyển nhượng bất động sản tại sàn giao dịch.

Tuy nhiên, dự án Luật cũng quy định cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân trong nước được thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh bất động sản. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hoạt động kinh doanh bất động sản trong phạm vi hạn chế hơn so với tổ chức, cá nhân trong nước, cụ thể là: Không được thực hiện các hoạt động mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê; thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển nhượng, cho thuê.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hoạt động kinh doanh bất động sản tương tự tổ chức, cá nhân trong nước, trừ việc mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất kể cả đất đã có hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê. Để đảm bảo mục tiêu lành mạnh thị trường bất động sản, công khai, minh bạch giao dịch bất động sản, có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định cụ thể các chủ thể hoạt động kinh doanh bất động sản phải có đăng ký kinh doanh về kinh doanh bất động sản, dịch vụ kinh doanh bất động sản.

Dự thảo Luật cũng quy định rõ các điều kiện đặc thù đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê phải có năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện dự án. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư dự án, phải có giấy phép đầu tư và năng lực tài chính để thực hiện dự án. Cá nhân hành nghề định giá, môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề...

Để góp phần bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản, dự án Luật quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch.

Thông tin về bất động sản bao gồm: vị trí, quy mô, tính chất, công năng, thực trạng và tình trạng pháp lý...của bất động sản. Các hành vi cung cấp thông tin bất động sản không trung thực, gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Đa số ý kiến nhất trí với dự án Luật quy định tại điều 11 là Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh bất động sản phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa bàn; khuyến khích các nhà kinh doanh bất động sản đầu tư tạo lập nhà ở để bán trả chậm, trả dần, cho thuê; đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng phục vụ sản xuất.

V.Q (Theo TTXVN)

 

Các tin, bài viết khác