Tháng 9-2006: Báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý 31 tỉnh “xé rào”

Văn phòng Chính phủ lại vừa ban hành công văn số 4662 đề nghị Bộ KH-ĐT thực hiện nghiêm Quyết định số 1387/2005 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, kểm điểm việc xé rào ưu đãi đầu tư ở 31 tỉnh, thành phố. Bộ KH-ĐT sau khi hoàn thành đợt kiểm tra, khẩn trương báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.

Như SGGP đã đưa tin, bằng Quyết định số 1387/2005, Thủ tướng yêu cầu đình chỉ hiệu lực thi hành các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân 31 tỉnh, thành phố đã ban hành.

Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1-7. Tuy nhiên, đến nay, phần lớn các tỉnh thành phố và Bộ KH-ĐT chưa báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm điểm, xử lý vấn đề trên lên Thủ tướng.

Q.V.

Các tin, bài viết khác