Xây dựng TP Hồ Chí Minh

Thành một thành phố XHCN, phồn vinh, văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đại hội cấp tỉnh, thành được sự quan tâm đặc biệt của không chỉ riêng cán bộ và nhân dân thành phố mà còn của cán bộ và nhân dân cả nước. Bởi vì, với vị trí là đô thị lớn nhất nước ta, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, mỗi thuận lợi hay khó khăn, mỗi thành công hay không thành công, mỗi bước đi nhanh hay chậm, bền vững hay thiếu bền vững của thành phố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp phát triển chung của khu vực và cả nước. Thành phố “vì cả nước và cùng cả nước” đi lên.

Thưa Đoàn Chủ tịch đại hội,
Thưa các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng,
Thưa toàn thể đại hội,

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải.

Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu đại hội, qua các đồng chí, xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cùng nhân dân thành phố lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đại hội cấp tỉnh, thành được sự quan tâm đặc biệt của không chỉ riêng cán bộ và nhân dân thành phố mà còn của cán bộ và nhân dân cả nước. Bởi vì, với vị trí là đô thị lớn nhất nước ta, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, mỗi thuận lợi hay khó khăn, mỗi thành công hay không thành công, mỗi bước đi nhanh hay chậm, bền vững hay thiếu bền vững của thành phố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp phát triển chung của khu vực và cả nước. Thành phố “vì cả nước và cùng cả nước” đi lên. Đó vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của các đồng chí!

Thưa các đồng chí,

Tôi đã chăm chú lắng nghe Báo cáo chính trị tại đại hội do đồng chí Bí thư Thành ủy trình bày. Dự thảo Báo cáo này đã được các đồng chí gửi xin ý kiến Bộ Chính trị. Các đồng chí đã nghiêm chỉnh tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung và đi đến một báo cáo hoàn chỉnh, khách quan và trung thực, trong kiểm điểm, đánh giá tình hình cũng như trong việc đề ra phương hướng và nhiệm vụ thời kỳ tới.

Tôi rất vui mừng là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Thành phố (2001 - 2005), cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, thành phố đã tiếp tục giành được những thành tựu rất quan trọng, tạo ra nhiều biến đổi tích cực và toàn diện.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, liên tục. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đến nay, thành phố đóng góp 21% về GDP, 29,4% giá trị sản xuất công nghiệp, 37% về kim ngạch xuất khẩu và 30% tổng thu ngân sách cả nước, đứng đầu về mức bình quân GDP trên đầu người, gấp gần 3 lần mức bình quân cả nước.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội đều có tiến bộ, nhất là vấn đề phổ cập giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; gắn kết giữa khoa học - công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc người có công; công tác từ thiện, nhân đạo v.v... đạt được kết quả đáng trân trọng.

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang đô thị, xây dựng mạng lưới cầu đường, hệ thống cảng, bưu chính - viễn thông, các trung tâm thương mại, dịch vụ, các khu đô thị lớn, khu chế xuất - khu công nghiệp tập trung ngày càng được coi trọng và đẩy mạnh hơn.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị ở thành phố được quan tâm củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng cao; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có hiệu quả hơn; vai trò của mặt trận và các đoàn thể, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Nhìn chung cả 30 năm kể từ sau ngày thành phố được giải phóng đến nay, đặc biệt là trong 20 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: luôn luôn giữ vững ổn định chính trị, không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt của thành phố theo hướng ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thành phố đã sáng tạo nhiều mô hình, đóng góp tích cực vào việc hoạch định chính sách quốc gia trong thời kỳ đổi mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đáng tự hào đó, biểu dương sự phấn đấu anh dũng, bền bỉ, quyết tâm vươn lên về đích trước của nhân dân thành phố, sự lãnh đạo và quản lý năng động, sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền, vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội! Xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí!

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh niềm vui và tự hào về những thành tựu đạt được, đại hội lần này cần nghiêm túc xem xét những yếu kém, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Thành ủy, phân tích nguyên nhân, từ đó có thêm những căn cứ quan trọng để xác định phương hướng và nhiệm vụ sắp tới.

 Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, các đồng chí đã nhận rõ rằng: cho đến nay, kinh tế thành phố tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao.

Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh; quy hoạch và quản lý đô thị còn nhiều yếu kém, ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, chất lượng giáo dục - đào tạo còn thấp; tiềm năng khoa học và công nghệ chưa được phát huy đúng mức, hiệu quả còn hạn chế; nhiều vấn đề văn hóa, xã hội bức xúc chậm được giải quyết. An ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Điều rất đáng quan tâm là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa thực sự tạo được những chuyển biến căn bản; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ thành phố chưa theo kịp với yêu cầu; trình độ quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tuy có được nâng lên nhưng vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của một đô thị lớn nhất nước ta.

Tôi mong rằng, trên cơ sở những vấn đề cơ bản và bức bách mà Báo cáo chính trị của Thành ủy nêu lên, đại hội sẽ thảo luận và đề ra những giải pháp tích cực, có hiệu quả cho những vấn đề ấy.

Thưa các đồng chí,
Về phương hướng và nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố trong 5 năm (2006 - 2010), Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo. Ở đây, tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số điểm.

  • Một là, về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và khoa học kỹ thuật

Trong 5 năm tới, mục tiêu chung của toàn Đảng và toàn dân ta là ra sức phấn đấu để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Phải nắm vững mối quan hệ hữu cơ và biện chứng giữa đổi mới, ổn định và phát triển, trong đó đổi mới đồng bộ và toàn diện là động lực, ổn định là tiền đề và điều kiện, phát triển là mục đích.

Các cháu thiếu nhi TPHCM được tạo nhiều điều kiện để phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn nhất của cả nước về kinh tế, với sự đóng góp về GDP, giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu như nói trên, đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển chung của cả nước. Nhiệm vụ quan trọng trước hết của thành phố là phấn đấu đi đầu cả nước về phát triển kinh tế, về đích trước tiên trên tất cả các mục tiêu. Trên cơ sở giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ vị trí, vai trò của thành phố, cần đánh giá đúng thời cơ thuận lợi, thách thức và khó khăn, có tinh thần tiến công mạnh hơn, tạo ra sự đột biến trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu và nâng cao tỉ trọng huy động GDP vào ngân sách nhà nước; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái, với công bằng và tiến bộ xã hội.

Phấn đấu để thành phố thực sự là một trong những đầu tàu về tính năng động, tiếp tục có nhiều sáng tạo trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và có thể hoàn thành sự nghiệp này vào trước năm 2015. Chú trọng đẩy nhanh hơn nữa việc cơ cấu lại các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp theo hướng tăng nhanh các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao và công nghệ cao; phát triển dịch vụ cao cấp; hình thành nền nông nghiệp đô thị sạch, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với dịch vụ, du lịch v.v. . .

Là một trung tâm lớn về văn hóa và khoa học công nghệ, thành phố phải tiếp tục giữ vai trò động lực trong sự phát triển các lĩnh vực này. Phải đẩy mạnh giáo dục hơn nữa, tạo ra bước chuyển căn bản về nâng cao chất lượng toàn diện và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nguồn nhân lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về khoa học và công nghệ, làm cho giáo dục và khoa học - công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực của sự phát triển.

Phát triển văn hóa của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa tinh thần mang nét đặc trưng của thành phố. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khắc phục tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chính sách xã hội, nhà ở cho công nhân và cho người nghèo, nâng cao mức sống và chất lượng sống của mọi tầng lớp nhân dân, không ngừng giảm khoảng cách giữa giàu và nghèo trong xã hội.

  • Hai là, về quản lý đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh đã được đô thị hóa từ lâu, đã trở thành đô thị lớn nhất nước ta và hiện nay quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Tuy thành phố đã có những cố gắng lớn và đạt thành tựu đáng kể trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chỉnh trang khu nội thành, phát triển thêm một số khu đô thị và khu dân cư mới, có những tiến bộ đáng ghi nhận trong công tác quản lý đô thị, song trước mắt các đồng chí, một loạt vấn đề liên quan đến phát triển và quản lý đô thị đang đặt ra khá gay gắt. Nhu cầu phát triển nhanh, mạnh, bền vững về kinh tế sự tăng trưởng nhanh dân số, nhu cầu cải thiện đời sống, nâng cao mức sống nhân dân đang phải đối mặt với sự bất cập và không cân đối về cơ sở hạ tầng, về sự ô nhiễm môi trường ngày càng nặng, về trình độ của bộ máy quản lý đô thị chưa tương xứng v.v... Công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu của một đô thị văn minh, hiện đại. Chính sự bất cập đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ và phát triển của thành phố.

Do vậy, trong thời gian tới, quy hoạch đô thị và quản lý đô thị phải được coi là một nhiệm vụ rất cơ bản, đồng thời là trọng tâm trước mắt, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, giải quyết hài hòa các lợi ích của bộ phận và toàn cục, cá thể và cộng đồng.

Phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung về phát triển thành phố, thu hút mọi nguồn lực, tập trung nâng cao chất lượng, đồng thời hoàn thành quy hoạch chi tiết theo các đơn vị hành chính, theo lĩnh vực, ngành, gắn quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch không gian, kiến trúc đô thị với quy hoạch vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế động lực phía Nam của đất nước ta.

Quản lý đô thị phải dựa trên một hệ thống thể chế, đặc biệt là hệ thống pháp luật, chính sách cũng như hệ thống tổ chức thực thi pháp luật trên một số lĩnh vực đời sống đô thị như quản lý đất đai, quản lý giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, chính sách quản lý dân cư, dân số, bảo vệ môi trường v.v... Bộ máy quản lý phải thích hợp với yêu cầu xây dựng đời sống đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tôi đồng tình với phương hướng của thành phố đề ra là “kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh, gọn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ quản lý hành chính nhà nước phù hợp với xã hội đô thị từ cấp thành phố đến cơ sở”. Tôi cũng ủng hộ đề nghị của thành phố “làm thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở thành phố”.

  • Ba là, về quốc phòng và an ninh

Phải thường xuyên kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố trong mọi tình huống. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện về mọi mặt trong tổng thể thế trận khu vực và cả nước trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Phát huy truyền thống của thành phố, hết sức coi trọng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó xây dựng quân đội và công an làm nòng cốt, thực sự trong sạch, trung thành, vững mạnh, đủ sức ngăn chặn và kịp thời làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao việc phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, làm trong sạch môi trường xã hội thành phố. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, giữ được yên dân, xây dựng nền tảng chính trị vững chắc cho quốc phòng, an ninh, cho sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  • Bốn là, về xây dựng Đảng

Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.

Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đảng bộ ra đời sớm nhất, có bề dày truyền thống vẻ vang, lãnh đạo một thành phố lớn, đông dân cư nhất, có vị trí trung tâm về nhiều mặt, một địa bàn quan trọng và nhạy cảm về chính trị, xã hội. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ và có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

Phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, lý tưởng, ý chí và hành động trong Đảng, nói và làm theo nghị quyết; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tăng cường giáo dục đạo đức, nâng cao tính trung thực, khiêm tốn, nhân ái, nghĩa tình, ngăn chặn có hiệu quả sự sa sút phẩm chất đạo đức, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được biểu hiện sinh động và cụ thể ở năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Báo cáo chính trị của Thành ủy đã nghiêm túc nhìn nhận: “Nguyên nhân chính của những yếu kém, tồn tại trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy chưa bao quát toàn diện, nhiều lúc thiếu tập trung, kiên quyết. Chính quyền quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo”. Các biện pháp mà các đồng chí đề ra để khắc phục những yếu kém trong chỉ đạo thực hiện là đúng đắn và hết sức cần thiết.

Để nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cần đề cao trách nhiệm cá nhân, lãnh đạo toàn diện đi đôi với chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và kiên quyết; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước; sâu sát cơ sở, phát huy dân chủ và tính chủ động sáng tạo của cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng; tăng cường sự gắn bó của Đảng với dân, củng cố và không ngừng nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Cần chú ý rằng, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng có thực hiện được tốt hay không, trước hết là do đội ngũ cán bộ quyết định. Từ thực tiễn của thành phố, các đồng chí đã rút nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học về công tác cán bộ. Công tác cán bộ có vị trí quan trọng đặc biệt; mọi thành công hay thất bại trong sự nghiệp của chúng ta đều có nguồn gốc từ công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ.

Do vậy, cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp của thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức và nhiệt tình cách mạng cao. Phải làm trong sạch và nâng tầm trí tuệ đội ngũ cán bộ. Rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực, phẩm chất. Xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước dù đó là ai, ở cấp nào; đưa ra khỏi Đảng những người thoái hóa, biến chất về chính trị và đạo đức, gây chia rẽ, bè phái, tham ô, hối lộ, nhũng nhiễu, ức hiếp quần chúng.

Quá trình chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với tiếp tục đổi mới cán bộ và công tác cán bộ. Phải biết trọng dụng nhân tài, xây dựng cơ chế phát hiện, đề bạt, bảo đảm dân chủ và tính tập thể trong công tác cán bộ. Ngăn ngừa tư tưởng cục bộ địa phương, áp đặt hoặc dân chủ hình thức trong việc tuyển chọn và bố trí cán bộ.

Thưa các đồng chí,

Trong thời gian tới, quy hoạch đô thị và quản lý đô thị sẽ được xem là một nhiệm vụ rất cơ bản tại TPHCM.

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, đại hội còn có một nhiệm vụ quan trọng là bầu ra một Ban Chấp hành Đảng bộ mới và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội X của Đảng. Tôi mong rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới đủ mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, với  cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm. Đại hội sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội X của Đảng.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước, có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố là một đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X sắp tới. Mong Đại hội với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục có nhiều tìm tòi để đề ra nghị quyết đúng đắn về phát triển thành phố trong thời kỳ mới, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, văn minh, hiện đại; mãi mãi xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với danh hiệu cao quý - Thành phố Anh hùng.

Chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn.

Các tin, bài viết khác