Thay đổi lịch đọc số đồng hồ nước từ tháng 1-2023

Nhằm đáp ứng công tác quản lý cũng như hỗ trợ khách hàng trong theo dõi tình hình sử dụng nước hàng tháng, SAWACO thực hiện điều chỉnh ghi nhận sản lượng nước sạch thông qua việc thay đổi lịch đọc số đồng hồ nước. 

Cụ thể, từ tháng 1-2023, lịch đọc số đồng hồ nước sẽ được nhân viên ngành nước bắt đầu thực hiện từ ngày đầu tháng 1 và tùy đơn vị cấp nước sẽ đọc vào các đợt trong tháng. Các tháng tiếp theo, lịch đọc số đồng hồ nước sẽ theo chu kỳ hàng tháng kể từ ngày đọc số của tháng 1.

Việc điều chỉnh này có khả năng làm tăng lượng nước tiêu thụ của khách hàng trong kỳ 1-2023, do chu kỳ kéo dài hơn 30 ngày. Vì vậy, đơn vị cấp nước sẽ thực hiện cấp bù định mức nước sinh hoạt cho người dân.

Đọc nhiều nhất

Ngầm hóa mạng lưới cấp nước sạch tại huyện Cần Giờ

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành công tác lắp đặt đồng hồ nước cho những hộ dân có nguyện vọng sử dụng nước do xí nghiệp cung cấp. Trong đó, xí nghiệp đã hoàn thành thi công lắp đặt 99 đồng hồ nước cho các hộ dân ở xã Tam Thôn Hiệp.