Thiếu trầm trọng rừng nguyên liệu phục vụ sản xuất

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo của Phó Thủ  tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ NN-PTNT cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng sản xuất.

Theo đó, hiện nay đang thiếu trầm trọng rừng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Tiến độ trồng rừng nguyên liệu công nghiệp thuộc chương trình 5 triệu ha rừng chỉ đạt 49% của kế hoạch 5 năm (2001-2005) và đạt 34% so với kế hoạch đến năm 2010.

Cây ăn quả chỉ đạt 9% so với kế hoạch đến năm 2010 (trồng 86.954 ha so với kế hoạch là 1.000.000 ha). Năng suất rừng trồng đạt thấp. Độ che phủ của rừng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giảm.

Được biết, trong 7 năm qua, tổng vốn đầu tư cho chương trình 5 triệu ha rừng đã lên tới trên 5.800 tỷ đồng.

NAM QUỐC

Các tin, bài viết khác