UBMTTQ TPHCM

Thông qua nghị quyết đề nghị bãi nhiệm ĐBQH ông Lê Minh Hoàng v

Sáng nay, 7-10, Ủy ban MTTQ TPHCM đã tổ chức hội nghị xem xét đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Lê Minh Hoàng - nguyên Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM, ĐBQH khóa XI. Có 90/131 thành viên UBMTTQ TPHCM tham dự.

Các đại biểu bỏ phiếu đề nghị bãi nhiệm ĐBQH ông Lê Minh Hoàng.

Trước đó, Ủy ban Trung ương MTTQ VN cũng đã có văn bản hướng dẫn MTTQ TPHCM về quy trình, thủ tục xem xét đề nghị bãi nhiệm đối với ĐBQH Lê Minh Hoàng. Theo đó, tham gia hội nghị phải có ít nhất 2/3 số ủy viên Ủy ban MTTQ TPHCM cùng đại diện Thành ủy, HĐND- UBND TPHCM và đại diện Ban Tư cách ĐBQH thuộc Ủy ban Thường vụ QH.

Sau khi nghe công bố các thủ tục cũng như những sai phạm của ông Lê Minh Hoàng các đại biểu đã bước vào phần bỏ phiếu kín về việc xem xét đề nghị đại biểu QH của ông Lê Minh Hoàng.

Kết quả, có 89/90 phiếu đồng ý việc đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Lê Minh Hoàng chiếm tỷ lệ 98,98%. Nếu tính trên tổng số 131 đại biểu, thì tỷ lệ phiếu đồng ý việc đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Minh Hoàng đạt 67,94% tức tỷ lệ đạt quá bán.

Sau khi tiến hành xong thủ tục đề nghị bãi nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, MTTQ TPHCM đã thông qua Nghị quyết đề nghị bãi nhiệm đại biểu QH đối với ông Lê Minh Hoàng gửi lên Ủy ban Thường vụ QH và Ủy ban Trung ương MTTQ VN.

Văn bản này là căn cứ để QH xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Lê Minh Hoàng tại kỳ họp thứ 8, QH XI tới.

Nguyễn Vinh - Trà Giang

Các tin, bài viết khác