Hải Phòng

Thông quan hàng hóa theo quy trình hải quan điện tử

Cán bộ Hải quan Hải Phòng hướng dẫn DN làm thủ tục thông quan điện tử.

Vừa qua, những tờ khai hàng hóa đầu tiên đã được thông quan điện tử tại Chi cục Hải quan điện tử Hải Phòng. Trong ngày đầu tiên đã có 4 doanh nghiệp đăng ký tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa theo hình thức này.

Để được thông quan điện tử, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu như: không vi phạm pháp luật hải quan quá một lần thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cục hải quan trong thời gian 1 năm; có kim ngạch xuất nhập khẩu hoặc có lưu lượng tờ khai đạt mức do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định cụ thể theo từng giai đoạn thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử; sẵn sàng nối mạng máy tính với Chi cục Hải quan điện tử hoặc sử dụng dịch vụ của đại lý làm thủ tục hải quan để làm thủ tục hải quan điện tử.

Theo ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, giai đoạn từ nay đến 31-12-2005, hải quan điện tử mới chỉ áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại hải quan TPHCM và Hải Phòng. Sau giai đoạn này sẽ mở rộng phạm vi áp dụng phù hợp với các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác và tại các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố khác.

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác