TPHCM năm 2005

Thu ngân sách vượt dự toán

Chiều và tối 31-12, các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy; Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBNDTP; Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBNDTP cùng các chuyên viên kinh tế-ngân sách đã đến kiểm tra thực tế tình hình quyết toán niên độ cuối năm 2005 về thực hiện dự toán thu chi ngân sách tại các cơ quan Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước.

Số liệu cập nhật cuối cùng tại Kho bạc Nhà nước với kết quả tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt hơn 59.521 tỷ đồng, vượt dự toán trên 9% (thu ngân sách địa phương (NSĐP) trên 13.948 tỷ đồng, vượt dự toán gần 14%).

Các đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBNDTP đã biểu dương những thành quả đạt được của các ngành thuế, hải quan, tài chính, kho bạc. Một số biện pháp cần triển khai trong năm 2006 là tập trung mọi nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển. Các ngành thuế, hải quan, tài chính, kho bạc tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu cao hơn và hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trong việc thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.

Anh Khuê

Các tin, bài viết khác