Thủ tục mua, chuyển ngoại tệ

Hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu mua hoặc chuyển ngoại tệ. Dịch vụ này được thực hiện tại các ngân hàng. Với từng mục đích, các doanh nghiệp cần đảm bảo những thủ tục cụ thể sau :

*Mua ngoại tệ để thanh toán hàng hóa và dịch vụ xuất nhập khẩu:  cần xuất trình hợp đồng ngoại thương, bộ chứng từ hàng nhập và chấp nhận thanh toán chứng từ, nộp tiền đồng Việt Nam tương đương với số ngoại tệ cần mua theo tỷ giá thỏa thuận trên hợp đồng mua bán ngoại tệ.

* Mua ngoại tệ để trả nợ vay ngân hàng: Cần có hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ và kế hoạch trả nợ (nếu có), nộp tiền đồng Việt Nam tương đương với số ngoại tệ cần trả nợ theo tỷ giá, thỏa thuận trên hợp đồng mua bán ngoại tệ.

*Mua ngoại tệ góp vốn liên doanh với nước ngoài: Cần xuất trình giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, hợp đồng hợp tác và đầu tư, bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, nộp tiền đồng Việt Nam tương đương với số ngoại tệ cần mua theo tỷ giá thỏa thuận trên hợp đồng mua bán ngoại tệ.

Tại Habubank, dịch vụ trên được thực hiện với thủ tục đơn giản, thuận tiện và mức giá  hợp lý. Đặc biệt, khách hàng thường xuyên sẽ được thỏa thuận tỷ giá ưu đãi nhất. Để biết thêm chi tiết, gọi số: (04) 8460135 (máy lẻ 355) hoặc trực tiếp đến Hội sở, các Chi nhánh – Phòng giao dịch của Habubank trên toàn quốc

LINH ANH

Các tin, bài viết khác