Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Thủ hiến bang Queensland Australia

Thủ tướng Phan Văn Khải (bên phải) tiếp ông Peter Beattie, Thủ hiến bang Queensland (Australia) tại Văn phòng Chính phủ.

Chiều 8-4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp ngài Peter Beattie, Thủ hiến bang Queensland đang thăm và làm việc tại nước ta.

Dự án của Queensland giúp phát triển chăn nuôi bò sữa và trồng rừng ở Tuyên Quang có hiệu quả; Việt Nam lấy thành công ở đây nhân rộng ra các địa phương khác.

Thủ tướng hoan nghênh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục giữa Queensland với Việt Nam; nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên của Việt Nam hiện nay; đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam được sang học tập và nghiên cứu tại Queensland.

(TTXVN)
 

Các tin, bài viết khác