Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, đào bắt sâm đất

Sâm đất

Về tình trạng nhiều người dân vào rừng phòng hộ Thạnh Phong, tỉnh Bến Tre ngang nhiên chặt phá, đào bới khai thác con Sâm đất nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý ngăn chặn, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ngày 30-3-2006, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 506/CĐ-TTg gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Công điện nêu rõ: Để ngăn chặn tình trạng phá hoại rừng bừa bãi, khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép, gây nên hậu quả xấu đối với môi trường sống của cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND tỉnh Bến tre triển khai ngay các biện pháp cấp bách chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc tỉnh (Kiểm lâm, Công an) phối hợp với UBND cấp huyện, xã ( nơi có rừng), kiểm tra xử lý nghiêm đối với các đối tượng ngang nhiên phá rừng, đào bới Sâm đất.

- Kiểm tra nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán con Sâm đất và xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 8-3-2006.

-Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, xã nơi có rừng kiểm điểm trách nhiệm về quản lý rừng và đất lâm nghiệp, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc về việc để xảy ra tình trạng phá rừng nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4-2006.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan và UBND các tỉnh có rừng ngập mặn chỉ đạo các Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16-5-2003 và Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 8-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ triển khai nghiêm túc nội dung của 2 chỉ thị này, trước mắt phải thực hiện ngay các nội dung sau:

- Chỉ đạo, tổ chức các đội kiểm lâm cơ động kiểm tra, nghiêm cấm những người không phận sự không được tự ý vào rừng khai thác lâm sản trái phép.

- Có biện pháp phòng chống cháy rừng, không mang lửa vào rừng, không mang chất nổ, chất dễ cháy vào rừng.

- Tổ chức nghiên cứu, quy hoạch sản xuất và khai thác có kế hoạch; bảo tồn và phát triển được lâm đặc sản “ Sâm đất“ ở vùng rừng ngập mặn, để bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên lâu bền và phục vụ cho việc cải thiện đời sống của nhân dân trong vùng.

- Những địa phương để xảy ra phá rừng nghiêm trọng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hướng xử lý về trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với những cán bộ chủ chốt.

3. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí cho việc triển khai có hiệu quả các nội dung nêu trên.

Thủ tướng yêu các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh có rừng ngập mặn ( Đồng bằng Sông Cửu Long) triển khai nghiêm túc nội dung công điện này.

(Theo TTXVN)

Các tin, bài viết khác