Tìm hiểu hoạt động của đất từ các túi trà

Trong một bài báo vừa được công bố trên tạp chí Ecology Letters, các nhà khoa học của Đại học Umea (Thụy Điển) và Đại học Utrecht (Hà Lan) cho biết, có một phương pháp đo tốc độ phân hủy của thực vật trong đất bằng cách sử dụng những túi trà đóng gói sẵn. Phương pháp này đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong nghiên cứu khoa học cũng như trong hoạt động giảng dạy được yêu thích trên toàn thế giới.

Tìm hiểu hoạt động của đất từ các túi trà

Nhóm nghiên cứu đã chôn 36.000 túi trà riêng lẻ (ảnh) trong khoảng 3 tháng trên toàn thế giới và tìm thấy mối tương quan phức tạp hơn thúc đẩy quá trình phân hủy trong đất. Chẳng hạn như ở các vùng lạnh, quá trình phân hủy ban đầu tương đối nhanh với các phần đáng kể của vật liệu còn lại. Nông nghiệp dường như ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy nhưng không ảnh hưởng đến mức độ phân hủy của một số phần rác nhất định… Sự phân hủy của thực vật thúc đẩy hoạt động của đất và đa dạng sinh học. Hiện tại, quá trình hiểu biết về các mô hình phân hủy và các động lực của các mô hình như vậy trên toàn cầu bị cản trở do thiếu các tập hợp dữ liệu quy mô lớn. Những người tham gia dự án này vẫn đang tiếp tục tập hợp kết quả trên trang web Teabag Index.

Tin cùng chuyên mục