Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh của VN có sai sót

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính bãi bỏ việc sử dụng mẫu tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh (XNC) bản tiếng Việt và bản tiếng Anh in riêng biệt (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 8-5-2006 của Bộ Tài chính), chỉ sử dụng mẫu tờ khai xuất nhập cảnh song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh (quy định tại Quyết định số 42/2006/QĐ-BTC ngày 18-8-2006 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai XNC song ngữ này (ảnh) đã được đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 10-7-2006 tại các cửa khẩu Việt Nam và sẽ dần thay thế toàn bộ trong thời gian tới. Tuy nhiên, tờ khai này có một khiếm khuyết quan trọng là:

Các thông tin tiếng Việt đều có tiếng Anh đi kèm, nhưng tên của tờ khai là: TỜ KHAI NHẬP CẢNH - XUẤT CẢNH thì lại không thấy phần tiếng Anh!?

Đây rõ ràng là một sai sót của cơ quan thiết kế mẫu, in ấn. Khách quốc tế (không biết tiếng Việt) xem tờ khai này thì làm sao biết đây là tờ gì? giấy gì? Được biết, Hải Quan là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn, cung cấp và lưu giữ loại tờ khai này.  

HOÀNG THY

Các tin, bài viết khác