Vướng mắc trong thu tiền sử dụng đất

Tồn đọng hàng ngàn hồ sơ

Báo cáo tình hình thu tiền sử dụng đất (SDĐ) với Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND TPHCM vào chiều 10-4, ông Nguyễn Đình Tấn- Cục phó Cục Thuế TPHCM cho biết, hiện nay còn 5.034 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình và cá nhân còn tồn đọng.

Theo Sở Tài nguyên- Môi trường TPHCM, thống kê từ 15 quận, huyện cho thấy hiện còn khoảng 11.048 hồ sơ vướng mắc về thu tiền sử dụng đất. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, từ 1995 đến 2003, sở đã hoàn tất 1.700 hồ sơ cho người dân (nộp làm sổ hồng theo Nghị định 60 trước đây) nhưng còn khoảng 200 hồ sơ chưa có người nhận.

Cục Thuế đã nêu lên hàng loạt các vướng mắc về các khoản thu liên quan đến đất đai, đang gây lúng lúng cho ngành thuế. Theo QĐ 38 của Chính phủ, người sử dụng đất trước 15-10-1993 phải đóng tiền SDĐ theo mức 20%, nhưng theo NĐ 198 của CP thì các đối tượng này lại không phải nộp tiền SDĐ.

Trường hợp SDĐ sau ngày 15-10-2005, người sử dụng phải nộp đến 50% tiền SDĐ mà giá đất hiện nay tăng khoảng 4 lần so với trước, vô hình trung người dân phải nộp tiền SDĐ đến 200%... NĐ 17 của CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 198 cho phép ghi nợ tiền SDĐ nhưng chỉ đối với các trường hợp chuyển mục đích SDĐ và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho người đang SDĐ, còn trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất phải nộp tiền SDĐ theo NĐ 198 lại không có quy định ghi nợ tiền SDĐ.

Mặt khác, thủ tục ghi nợ tiền SDĐ như thế nào lại chưa được Bộ Tài chính hướng dẫn nên cũng chưa thể tiến hành…  

H.NH.

Các tin, bài viết khác