TP Hồ Chí Minh

Tổng rà soát các dự án sử dụng vốn Nhà nước

Cầu vượt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải vừa có công văn chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị và các địa phương trực tiếp rà soát, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngân sách và có tính chất ngân sách, vốn vay, tài trợ của nước ngoài, vốn của doanh nghiệp Nhà nước…) thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra này là để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, thiếu sót, đặc biệt là những hành vi tham nhũng, lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Chánh Thanh tra TP phối hợp các sở ngành liên quan lập danh mục các dự án đầu tư, các công trình cần tiến hành thanh tra, trong đó đặc biệt chú ý đến các công trình và dự án bị báo chí phản ánh, bị người dân khiếu nại, tố cáo có tiêu cực.

P.H.N.

Các tin, bài viết khác