TPHCM ban hành bảng giá đất năm 2006

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Đua vừa ký ban hành Quyết định số 227/2005/QĐ-UBND ngày 27-12-2005 quy định về giá các loại giá đất trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2006 (Bảng giá đất 2006 tại 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM được cập nhật tại website báo SGGP: www.sggp.org.vn).

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 
Đối với mục đích bồi thường giải phóng mặt bằng khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, ngoài việc áp dụng giá đất theo quy định này, còn áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3 -12 -2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đối với mục đích xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003 thì không áp dụng tại quy định này.
 
Bảng giá đất mới năm 2006 được xây dựng trên cơ sở bảng giá năm 2005, tuy nhiên bảng giá đất 2006 có sửa đổi, bổ sung giá đất ở một số khu vực, vị trí cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2006.

Cụ thể, bảng giá đất mới điều chỉnh lại các hệ số hạng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Trên cơ sở bảng giá đất đã ban hành năm 2005, TP vẫn giữ lại mặt bằng giá đất ở đô thị và nông thôn trên 1.670 tuyến đường.

Điều chỉnh và đính chính 146 tuyến đường, bổ sung giá cho 387 tuyến đường mới đầu tư xây dựng hạ tầng trong năm 2005 tại 14 quận, huyện; điều chỉnh, bổ sung giá đất lần đầu tiên cho 17 tuyến đường chưa có tên trong bảng giá đất 2005. Bảng giá đất 2006 cũng áp dụng theo vị trí hẻm và phân cấp hẻm. Theo đó, đối với hẻm đất sẽ được tính bằng 0,8 lần so với mức giá của hẻm trải nhựa hoặc bê tông, xi măng cho cùng một loại hẻm. 

H.NH

Mời các bạn Click vào các tiêu đề dưới đây để xem Bảng giá đất chi tiết của 24 quận, huyện TPHCM:

 Bảng giá đất quận 1

 Bảng giá đất quận Phú Nhuận

 Bảng giá đất quận 2

 Bảng giá đất quận Tân Bình

 Bảng giá đất quận 3

 Bảng giá đất quận Bình Thạnh

 Bảng giá đất quận 4

 Bảng giá đất quận Gò Vấp

 Bảng giá đất quận 5

 Bảng giá đất quận Tân Phú

 Bảng giá đất quận 6

 Bảng giá đất quận Bình Tân

 Bảng giá đất quận 7

 Bảng giá đất quận Thủ Đức

 Bảng giá đất quận 8

 Bảng giá đất huyện Bình Chánh

 Bảng giá đất quận 9

 Bảng giá đất huyện Củ Chi

 Bảng giá đất quận 10

 Bảng giá đất huyện Hóc Môn

 Bảng giá đất quận 11

 Bảng giá đất huyện Nhà Bè

 Bảng giá đất quận 12

 Bảng giá đất huyện Cần Giờ

Các tin, bài viết khác